ASSOCIACIÓ LITERÀRIA MONTBLANQUINA

ASSOCIACIÓ LITERÀRIA MONTBLANQUINA

divendres, 10 d’agost del 2012

BASES ll CONCURS LITERARI DE TARDOR

BASES II CONCURS LITERARI DE TARDOR
“IV FESTALLIBRE” OCTUBRE 2012
Tema: Contes o poemes d'intriga Modalitat: Narrativa i poesia
Participants i característiques Organitza: Associació Literària L'Escarritx
Aquest certamen s’adreça a nens i nenes de primària i secundària que vulguin concursar amb contes de
temàtica d'intriga. També està obert a adults ( a partir de 18 anys). Les categories seran les següents:
Grup A
Primària (1r i 2n de cicle inicial)
Narrativa: Extensió màxima 1full DIN4
Grup B
Primària (3r i 4t de cicle mitjà).
Narrativa: Extensió màxima 1full DIN A4 .
Grup C
Primària (5è i 6è de cicle superior).
Narrativa: Extensió màxima 1 full DIN A4
Grup D
Secundària (1r i 2n d’ ESO)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4.
Poesia: Extensió 1 poema
Grup E
Secundària ( 3r i 4t d’ ESO)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4
Poesia: Extensió 1 poema
Grup F
Batxillerat i Cicles Formatius (16 a 18 anys)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4
Poesia: Extensió 1 poema
Grup G
Adults ( a partir de 18 anys)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4
Poesia: Extensió 1 poema
Obres originals i inèdites, escrites en català i que no hagin estat guardonades per cap premi dins dels Països
Catalans.
Presentació
Els treballs seran presentats per triplicat, escrits amb ordinador o amb lletra llegible en format DIN A4 a doble
espai amb lletra tipus Arial 12, encapçalats amb títol i pseudònim.
S’hi adjuntarà la plica per distingir l’autor, amb el pseudònim, amb el títol de l’obra i la categoria del grup en què
participa. A dins la plica hi constaran les dades personals de l’autor: nom, cognoms, domicili, telèfon i
correu electrònic i s’hi indicarà la categoria i el nom del centre escolar si s’escau. No s'acceptarà cap treball
que no compleixi els requisits.
Selecció de treballs
El centre escolar farà una selecció de 6 contes i 6 poesies com a màxim per cada categoria.
Termini de presentació 10 d’ octubre de 2012
Lliurament de treballs
Museu Comarcal de la Conca de Barberà
C/ Josa, 6
43400 MONTBLANC
Comunicació del veredicte
Dels treballs triats pel centre, el jurat en farà una nova selecció de cada categoria.
El veredicte del jurat serà comunicat a les escoles durant el mes d'octubre.
El jurat estarà format per persones del món literari i/o pedagògic i es donarà a conèixer en el moment de fer
públic el veredicte.
Premis
El lliurament de premis tindrà lloc durant la “IV FESTALLIBRE”, el dissabte 27 d’octubre, a les 6 de la tarda al
Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Es retornaran els treballs no premiats.
Dotació
Hi haurà un primer premi per a cada modalitat i per a cada categoria, consistent en un diploma i un lot de llibres.
En les categories F una dotació econòmica de 50 € , i la G 100 € a més a més llibres i diploma.
Si el jurat ho considerés oportú, es podrien concedir accèssits.
Per a més informació o si teniu dubtes us podeu posar en contacte amb: Anna Armengol, M. Serra Balanyà,
Pep Civit i Montse Jaime. o bé enviar un correu electrònic literariaescarritx@gmail.com.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada