ASSOCIACIÓ LITERÀRIA MONTBLANQUINA

ASSOCIACIÓ LITERÀRIA MONTBLANQUINA

dijous, 27 de juny del 2013

"V FESTALLIBRE" OCTUBRE 2013 BASES III CONCURS LITERARI DE TARDOR
BASES III CONCURS LITERARI DE TARDOR

“V FESTALLIBRE” OCTUBRE 2013


Tema: Contes o poemes de LA GENT GRAN
Modalitat: Narrativa i poesia
Participants i característiques Organitza: Associació Literària L'Escarritx
Aquest certamen s’adreça a nens i nenes de primària i secundària que vulguin concursar amb contes de
temàtica LA GENT GRAN. També està obert a adults ( a partir de 18 anys). Les categories seran les següents:
Grup A
Primària (1r i 2n de cicle inicial)
Narrativa: Extensió màxima 1full DIN4
Grup B
Primària (3r i 4t de cicle mitjà).
Narrativa: Extensió màxima 1full DIN A4 .
Grup C
Primària (5è i 6è de cicle superior).
Narrativa: Extensió màxima 1 full DIN A4
Grup D
Secundària (1r i 2n d’ ESO)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4.
Poesia: Extensió 1 poema
Grup E
Secundària ( 3r i 4t d’ ESO)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4
Poesia: Extensió 1 poema
Grup F
Batxillerat i Cicles Formatius (16 a 18 anys)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4
Poesia: Extensió 1 poema
Grup G
Adults ( a partir de 18 anys)
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4
Poesia: Extensió 1 poema
Obres originals i inèdites, escrites en català i que no hagin estat guardonades per cap premi dins dels Països
Catalans.
Presentació
Els treballs seran presentats per triplicat, escrits amb ordinador o amb lletra llegible en format DIN A4 a doble espai tipus Arial 12, encapçalats amb títol i pseudònim.
S’hi adjuntarà la plica per distingir l’autor, amb el pseudònim, amb el títol de l’obra i la categoria del grup en què participa. A dins la plica hi constaran les dades personals de l’autor: nom, cognoms, domicili, telèfon i
correu electrònic i s’hi indicarà la categoria i el nom del centre escolar si s’escau. 
No s'acceptarà cap treball que no compleixi els requisits.
Selecció de treballs:
El centre escolar farà una selecció de 6 contes i 6 poesies com a màxim per cada categoria.
Termini de presentació 10 d’octubre de 2013
Lliurament de treballs
Biblioteca “ Conangla i Fontanilles”
C/ De la Vinya s/n
43400 MONTBLANC
Comunicació del veredicte
Dels treballs triats pel centre, el jurat en farà una nova selecció de cada categoria.
El veredicte del jurat serà comunicat a les escoles durant el mes d'octubre.
El jurat estarà format per persones del món literari i/o pedagògic i es donarà a conèixer en el moment de fer
públic el veredicte.
Premis
El lliurament de premis tindrà lloc durant la “V FESTALLIBRE”, el dissabte 26 d’octubre, a les 6 de la tarda a l'Antic Hospital de Santa Magdalena. En el termini d'un mes es poden passar a recollir per la biblioteca els
treballs no premiats.
Dotació:
Hi haurà un primer premi per a cada modalitat i per a cada categoria, consistent en un diploma i un lot de llibres.
En les categories F una dotació econòmica de 50 € , i la G 100 € a més a més llibres i diploma.
Si el jurat ho considerés oportú, es podrien concedir accèssits.
Per a més informació o si teniu dubtes us podeu posar en contacte amb: Anna Armengol, M. Serra Balanyà,
Pep Civit i Montse Jaime. o bé enviar un correu electrònic literariaescarritx@gmail.com.