ASSOCIACIÓ LITERÀRIA MONTBLANQUINA

ASSOCIACIÓ LITERÀRIA MONTBLANQUINA

dijous, 19 de setembre del 2019

BASES VIII CONCURS LITERARI DE TARDOR 

“XI FESTALLIBRE” OCTUBRE 2019 

Tema: LA CONCA DE BARBERÀ 

Modalitat: Narrativa i poesia 

Participants i característiques 

Organitza: Escarritx Literari 

Aquest certamen s’adreça a l'alumnat de primària i secundària que vulgui concursar amb el 
tema: LA CONCA DE BARBERÀ. S’acceptaran poemes, contes i redaccions que parlin dels 
pobles de la Conca, els paisatges, la seva gent, els seus costums,... 

Grup A 
Primària (3r i 4t de cicle mitjà). 
Narrativa: Extensió màxima 1full DIN A4 
Poesia: Extensió 1 poema màxim 1 full 

Grup B 
Primària (5è i 6è de cicle superior). 
Narrativa: Extensió màxima 1 full DIN A4 
Poesia: Extensió 1 poema màxim 1 full 

Grup C 
Secundària (1r i 2n d’ ESO) 
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4. 
Poesia: Extensió 1 poema màxim 1 full 

Grup D 
Secundària ( 3r i 4t d’ ESO) 
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4 
Poesia: Extensió 1 poema màxim 1 full

Grup E 
Batxillerat i Cicles Formatius (16 a 18 anys) 
Narrativa: Extensió màxima 3 fulls DIN A4 
Poesia: Extensió 1 poema màxim 1 full 

Presentació 

Els treballs seran presentats per triplicat, escrits amb ordinador o amb lletra llegible en format DIN A4 a doble espai tipus Arial 12, encapçalats amb el títol, el pseudònim, la categoria del grup en que participa, el nom del centre des d'on concursa i professor/a responsable. 

S’hi adjuntarà la plica per distingir l’autor, amb el pseudònim, amb el títol de l’obra i la categoria del grup en què participa. A dins la plica hi constaran les dades personals de l’autor: nom, cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic i s’hi indicarà la categoria i el nom del centre escolar. No s'acceptarà cap treball que no compleixi els requisits. 

Selecció de treballs 

Des de l’Escarritx proposem acordar amb els centres una cita per a explicar el funcionament del concurs a aquells alumnes (de tots els cursos implicats) que volguessin participar-hi. 

D’aquesta manera, el centre no ha de filtrar els treballs, i la participació no és obligatòria per a tots els alumnes. El centre escolar interessat hauria de posar-se en contacte amb: Pau Civit, Sergi Oliván  o a l’adreça electrònica de l’Escarritx (literariaescarritx@gmail.com) per a concertar la cita, que consisteix en una xerrada de 15-20 minuts que implica l’obligatorietat de participació per als alumnes assistents. 

Termini de presentació 

11 d’octubre de 2019 

Els treballs hauran de ser presentats físicament al Museu Comarcal (C. dels Josa, 6 | 43400 Montblanc) o per mitjà de correu electrònic a literariaescarritx@gmail.com amb l’assumpte CONCURS TARDOR 2019. 

Comunicació del veredicte 

El veredicte del jurat serà comunicat a les escoles durant la penúltima setmana del mes d'octubre. El jurat estarà format per persones del món literari i/o pedagògic i es donarà a conèixer en el moment de fer públic el veredicte. 

Premis 

El lliurament de premis tindrà lloc durant la “XI FESTALLIBRE” , el divendres 25 d’octubre , a 2/4 de 6 de la tarda a l'Antic Hospital de Santa Magdalena. Es publicaran a la premsa local els primers premis. NO es retornaran cap dels treballs presentats al concurs. Es destruiran tots els escrits excepte els premiats. 

Dotació 

Hi haurà premis per a cada modalitat i per a cada categoria, consistents en un diploma i un lot de llibres. En la categoria E una dotació econòmica de 100€ el primer premi (50 € en cada categoria) , i 50€ el segon premi (25 € en cada categoria), a més a més llibres i diploma. Si el jurat ho considerés oportú, es podrien concedir accèssits i deixar desert si es considera oportú. Per a més informació o si teniu dubtes us podeu posar en contacte amb: Pau Civit, Sergi Olivan, Enriqueta Moix i Judit Queralt o bé enviar un correu electrònic a literariaescarritx@gmail.com